save-the-children-logo

Vraag de brochure aan

Dank voor uw interesse.

Via uw testament kunt u kinderen een veilige jeugd en kansrijkere toekomst geven.

In deze brochure treft u aan:

  • Informatie over het veelomvattende werk van Save the Children;
  • Verhalen van kinderen wereldwijd en de uitdagingen waarvoor zij staan;
  • Praktische informatie over de voorbereiding voor het opstellen van een testament.

Save the Children gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Meer informatie vindt u in onze privacyverklaring.

Anne-Marie Jongepier

Relatiemanager
Save the Children Nederland

Heeft u een vraag?
+31 (0)70 338 44 48 of bekijk de antwoorden bij meest gestelde vragen.

Wat is de impact van uw gift via het testament?

Ieder kind heeft het recht op een gezonde start in het leven. Daarom zet Save the Children alles op alles om het leven van kinderen – en daarmee de toekomst van onze samenleving – te verbeteren.

En dat is hard nodig: Elke dag zijn er nog steeds miljoenen kinderen afhankelijk van humanitaire hulp. Als u Save the Children in uw testament opneemt, kunnen wij voeding, medische zorg, water, onderwijs en bescherming geven aan kinderen wereldwijd. De kinderen die wij helpen, zullen uw gebaar nooit vergeten.

Geen erfbelasting

Wij zijn door de Belastingdienst aangemerkt als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Daarom is uw schenking volledig vrijgesteld van belasting. Uw legaat, percentage-legaat of erfstelling komt voor 100% terecht bij Save the Children en ten goede aan de kinderen.

Over Save the Children

Als grootste onafhankelijke kinderrechtenorganisatie ter wereld geven wij kinderen een gezonde start en de kans om te leren. En we beschermen kinderen tegen misbruik, verwaarlozing en uitbuiting.

Wij werken zoveel mogelijk met lokale medewerkers. Zij spreken de taal en kennen de cultuur, problemen en behoeftes het beste. Het werken met lokale teams heeft daarnaast als voordeel dat we snel ter plaatse zijn wanneer zich een noodsituatie voordoet. Zo kunnen we direct hulp bieden in die eerste, cruciale uren na een ramp.

Hoe we dat doen? Met 25.000 medewerkers zetten wij ons in zo’n 120 landen in voor kinderen. Wij reageren op noodsituaties, realiseren duurzame ontwikkeling en zorgen dat de stem van kinderen wordt gehoord. We zijn overal waar kinderen ons nodig hebben. Ook op de moeilijkst bereikbare plekken. Elke dag weer.