save-the-children-logo

Stop de honger

Dagen zonder goede voeding en schoon drinkwater. Dit is de realiteit voor steeds meer kinderen.

Een ernstig ondervoed kind heeft 11x meer kans om te overlijden aan veelvoorkomende ziektes. Jouw steun is dus hard nodig.

Met jouw donatie kunnen we meer kinderen bereiken met:

  • voedsel en drinkwater;
  • levensreddende medische zorg;
  • voorlichting;
  • ondersteuning in hun levensonderhoud.

Word donateur voor een bedrag dat jij kunt missen, en maak het verschil.

Save the Children gaat zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Meer informatie vind je in onze privacyverklaring.

Save the Children is de grootste onafhankelijke kinderrechtenorganisatie ter wereld en bestaat sinds 1919. We zijn een door CBF erkend goed doel. Wij voldoen aan strenge kwaliteitseisen.

Wie ze ook zijn of waar ze ook geboren worden, ieder kind verdient onze steun. Daarom zetten wij donaties altijd in daar waar onze hulp het meest nodig is.

Heb je een vraag of hulp nodig bij je donatie?
+31 (0)70 338 44 44 of bekijk de antwoorden bij meest gestelde vragen.

Honger valt te bestrijden

Met nog steeds miljoenen ondervoede mensen wereldwijd – waaronder veel kinderen – is het moeilijk om vooruitgang te zien. De hongercrisis mag dan groot zijn, onze impact is dat ook. Wereldwijd is het aantal mensen dat in hongersnood verkeert met de helft afgenomen in 2023, met name door hulp van humanitaire organisaties. Het is heel belangrijk dat we deze trend vasthouden. Help jij mee? Strijd mee tegen honger.

Op welke manier helpt Save the Children tegen ondervoeding?

Met uw bijdrage kunnen we ondervoede kinderen weer gezond krijgen en honger voorkomen. In onze gezondheidsklinieken screenen we kinderen op ondervoeding, helpen we hen aansterken met speciaal voedsel en behandelen we hun eventuele ziektes. Daarnaast ondersteunen we de gezinnen met voedselpakketten en contant geld om eten te kunnen kopen. Zo voorkomen we dat de kinderen opnieuw ondervoed raken. 

Ook helpen we gemeenschappen zich voor te bereiden en een voedselcrisis voorkomen. Boeren krijgen droogte-bestendige zaden en gereedschap, we herstellen watervoorzieningen en geven trainingen en voorlichting over duurzame landbouw.

Save the Children’s Climate Crisis Initiative heeft als doel om in 2024 meer dan 1,5 miljoen kinderen en hun families te bereiken die het meest kwetsbaar zijn voor klimaatverandering. Onze steun stelt kinderen en gemeenschappen in staat om hun aanpassingsvermogen te vergroten, de klimaatbestendigheid te versterken en de kwetsbaarheid voor de gevolgen van klimaatverandering te verminderen. Helpt u mee?

Waarom vragen jullie om een maandelijkse donatie?

Dankzij onze structurele donateurs kunnen wij kinderen wereldwijd een betere toekomst geven. Op deze manier kunnen we namelijk de continuïteit van bijvoorbeeld ons Kindernoodhulpfonds garanderen, zodat we altijd direct noodhulp kunnen bieden in het geval van een crisis. Daarnaast werken we dankzij onze structurele donateurs aan een meerjarenprogramma’s en aan echte veranderingen voor kinderen wereldwijd. Je bepaalt zelf hoe lang je ons maandelijks wil steunen, je kunt donatie op elk moment stopzetten.

Wanneer je ons maandelijks steunt ontvang je, wanneer je dit wenst, van ons:

  • SAVE Magazine: ons donateurs magazine vol mooie verhalen en achtergrondinformatie over de impact die we met jouw bijdrage maken;
  • De e-mail nieuwsbrief, waarmee we je op de hoogte houden van het laatste nieuws, acties, noodsituaties en de resultaten die we met jouw steun bereiken.
Komt mijn donatie goed terecht?

Net als jij vinden wij het heel belangrijk dat het geld dat wij ontvangen goed wordt besteed. Dat we zo min mogelijk kosten maken om zoveel mogelijk geld over te houden voor onze hulp aan kinderen. Wij gaan dus heel bewust en zorgvuldig om met de donaties die we van onze donateurs ontvangen. Van elke gedoneerde euro besteden we 89,4 cent rechtstreeks aan onze doelen om kinderen een eerlijke kans te geven. Je (maandelijkse) donatie wordt gebruikt voor medische zorg, voeding, onderwijs aan en bescherming van kinderen die jouw steun goed kunnen gebruiken. Lees hier hoe wij het geld besteden.

We bereiken op grote schaal resultaten door te opereren als één wereldwijde organisatie, intensieve samenwerking (bijvoorbeeld met lokale overheden) en uitwisseling van kennis en ervaringOnze hulpverleners weten precies wat een kind nodig heeft en bezitten de kennis en ervaring om dit te realiseren. Save the Children legt elk jaar verantwoording af over de besteding van middelen in ons jaarverslag.

Hoe kan mijn donatie het verschil maken?

Ieder kind heeft het recht op een gelukkige jeugd. Daarom zet Save the Children alles op alles om het leven van kinderen – en daarmee de toekomst van onze samenleving – te verbeteren.

En dat is hard nodig: Elke dag zijn er nog steeds miljoenen kinderen afhankelijk van onze hulp. Met jouw eenmalige of structurele bijdrage kunnen wij voeding, medische zorg, water, onderwijs en bescherming geven aan kinderen wereldwijd. Elke bijdrage telt!

Dankzij onze donateurs bereiken we op grote schaal resultaten. In 2022 hebben we 48,8 miljoen kinderen wereldwijd bereikt. Hoe meer mensen dit belangrijke werk willen steunen, hoe meer impact we kunnen hebben op de levens van zo veel mogelijk kinderen.

Over Save the Children

Als grootste onafhankelijke kinderrechtenorganisatie ter wereld geven wij kinderen een gezonde start en de kans om te leren. En we beschermen kinderen tegen misbruik, verwaarlozing en uitbuiting.

Wij werken zoveel mogelijk met lokale medewerkers. Zij spreken de taal en kennen de cultuur, problemen en behoeftes het beste. Het werken met lokale teams heeft daarnaast als voordeel dat we snel ter plaatse zijn wanneer zich een noodsituatie voordoet. Zo kunnen we direct hulp bieden in die eerste, cruciale uren na een ramp.

Hoe we dat doen? Met 25.000 medewerkers zetten wij ons in zo’n 120 landen in voor kinderen. Wij reageren op noodsituaties, realiseren duurzame ontwikkeling en zorgen dat de stem van kinderen wordt gehoord. We zijn overal waar kinderen ons nodig hebben. Ook op de moeilijkst bereikbare plekken. Elke dag weer.