save-the-children-logo

Help nu kinderen in crises

Wereldwijd worden kinderen geconfronteerd met acute noodsituaties. Directe noodhulp en mentale zorg zijn na een ramp cruciaal – vooral voor kinderen. 

Voortdurende oorlogen, verwoestende aardbevingen, wat de wereld ook in zijn greep houdt, Save the Children is ter plaatse in meer dan 110 landen.

Dankzij ons Kindernoodhulpfonds kunnen wij direct in actie komen. Maar jouw hulp is dringend nodig: in crisis telt elke seconde!

Jouw donatie aan ons Kindernoodhulpfonds maakt het mogelijk om direct onderdak, medische zorg, voedselhulp, schoon water, en mentale steun te bieden aan gezinnen die alles zijn verloren.

Save the Children gaat zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Meer informatie vind je in onze privacyverklaring.

In noodsituaties is het belangrijk om snel te kunnen reageren. Ons flexibele Kindernoodhulpfonds is daarom essentieel. Door de groeiende behoefte aan humanitaire hulp, zijn onze structurele donateurs van groot belang om ons belangrijke werk voort te zetten. Help jij mee met jouw donatie?

Save the Children is de grootste onafhankelijke kinderrechtenorganisatie ter wereld en bestaat sinds 1919. We zijn een door CBF erkend goed doel. Wij voldoen aan strenge kwaliteitseisen.

Wie ze ook zijn of waar ze ook geboren worden, ieder kind verdient onze steun. Daarom zetten wij donaties altijd in daar waar onze hulp het meest nodig is.

Heb je een vraag of hulp nodig bij je donatie?
+31 (0)70 338 44 44 of bekijk de antwoorden bij meest gestelde vragen.

Wat is het Kindernoodhulpfonds?

Het Kindernoodhulpfonds is een simpele oplossing voor een complex probleem. De behoefte aan humanitaire hulp in de wereld kan continu veranderen nadat een grote ramp zich heeft voorgedaan. Het is dus belangrijk dat we flexibel zijn en snel reageren. Het Kindernoodhulpfonds is precies hiervoor: het fonds waardoor we er in die eerste, cruciale uren kunnen zijn voor kinderen die ons nodig hebben en ze voorzien van levensreddende hulp, voedsel en onderdak.

De grootste impact van iedere crisis is die op de levens van kinderen. Het zijn vaak kinderen die in geval van een acute ramp nauwelijks te eten hebben, sneller ondervoed raken, die niet meer naar school kunnen of die hun huis en soms zelfs hun ouders verliezen. Dankzij jouw donatie aan het Kindernoodhulpfonds kunnen wij op de meest cruciale momenten van hun leven, kinderen de hulp te bieden die zij nodig hebben.

Help jij reageren op de ramp van gisteren, en voorbereiden op de ramp van morgen? Doneer vandaag voor kinderen in crises.

Waarom vragen jullie om een maandelijkse donatie?

Dankzij onze structurele donateurs kunnen wij kinderen wereldwijd een betere toekomst geven. Op deze manier kunnen we namelijk de continuïteit van bijvoorbeeld ons Kindernoodhulpfonds garanderen, zodat we altijd direct noodhulp kunnen bieden in het geval van een crisis. Daarnaast werken we dankzij onze structurele donateurs aan een meerjarenprogramma’s en aan echte veranderingen voor kinderen wereldwijd. Je bepaalt zelf hoe lang je ons maandelijks wil steunen, je kunt donatie op elk moment stopzetten.

Wanneer je ons maandelijks steunt ontvang je, wanneer je dit wenst, van ons:

  • SAVE Magazine: ons donateurs magazine vol mooie verhalen en achtergrondinformatie over de impact die we met jouw bijdrage maken;
  • De e-mail nieuwsbrief, waarmee we je op de hoogte houden van het laatste nieuws, acties, noodsituaties en de resultaten die we met jouw steun bereiken.
Komt mijn donatie goed terecht?

Net als jij vinden wij het heel belangrijk dat het geld dat wij ontvangen goed wordt besteed. Dat we zo min mogelijk kosten maken om zoveel mogelijk geld over te houden voor onze hulp aan kinderen. Wij gaan dus heel bewust en zorgvuldig om met de donaties die we van onze donateurs ontvangen. Van elke gedoneerde euro besteden we 89,4 cent rechtstreeks aan onze doelen om kinderen een eerlijke kans te geven. Je (maandelijkse) donatie wordt gebruikt voor medische zorg, voeding, onderwijs aan en bescherming van kinderen die jouw steun goed kunnen gebruiken. Lees hier hoe wij het geld besteden.

We bereiken op grote schaal resultaten door te opereren als één wereldwijde organisatie, intensieve samenwerking (bijvoorbeeld met lokale overheden) en uitwisseling van kennis en ervaringOnze hulpverleners weten precies wat een kind nodig heeft en bezitten de kennis en ervaring om dit te realiseren. Save the Children legt elk jaar verantwoording af over de besteding van middelen in ons jaarverslag.

Hoe kan mijn donatie het verschil maken?

Ieder kind heeft het recht op een gelukkige jeugd. Daarom zet Save the Children alles op alles om het leven van kinderen – en daarmee de toekomst van onze samenleving – te verbeteren.

En dat is hard nodig: Elke dag zijn er nog steeds miljoenen kinderen afhankelijk van onze hulp. Met jouw eenmalige of structurele bijdrage kunnen wij voeding, medische zorg, water, onderwijs en bescherming geven aan kinderen wereldwijd. Elke bijdrage telt!

Dankzij onze donateurs bereiken we op grote schaal resultaten. In 2022 hebben we 48,8 miljoen kinderen wereldwijd bereikt. Hoe meer mensen dit belangrijke werk willen steunen, hoe meer impact we kunnen hebben op de levens van zo veel mogelijk kinderen.

Over Save the Children

Als grootste onafhankelijke kinderrechtenorganisatie ter wereld geven wij kinderen een gezonde start en de kans om te leren. En we beschermen kinderen tegen misbruik, verwaarlozing en uitbuiting.

Wij werken zoveel mogelijk met lokale medewerkers. Zij spreken de taal en kennen de cultuur, problemen en behoeftes het beste. Het werken met lokale teams heeft daarnaast als voordeel dat we snel ter plaatse zijn wanneer zich een noodsituatie voordoet. Zo kunnen we direct hulp bieden in die eerste, cruciale uren na een ramp.

Hoe we dat doen? Met 25.000 medewerkers zetten wij ons in zo’n 120 landen in voor kinderen. Wij reageren op noodsituaties, realiseren duurzame ontwikkeling en zorgen dat de stem van kinderen wordt gehoord. We zijn overal waar kinderen ons nodig hebben. Ook op de moeilijkst bereikbare plekken. Elke dag weer.