save-the-children-logo

STOP DE OORLOG TEGEN KINDEREN. STEUN ONZE OPROEP.

Kinderen uit Gaza maken op dit moment verschrikkelijke dingen mee. Ze zijn doodsbang, verliezen geliefden, zijn al hun vertrouwen kwijt en in het ergste geval worden ze zelf verwond of gedood. Dat kan niet en dat mag niet!

Save the Children wil dat de Nederlandse regering bij de betrokken partijen aandringt op een staakt-het-vuren en dat alle kinderen in Gaza worden beschermd en geholpen om in veiligheid te komen.

Als je iets wilt doen, teken dan deze petitie. Roep samen met ons op tot bescherming van alle kinderen. Dank je wel!

Save the Children gaat zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Meer informatie vind je in onze privacyverklaring.

We verzoeken de overheid op te roepen tot:

  • Een dringend staakt-het-vuren, overeengekomen door alle partijen in het conflict. Humanitaire hulp moet worden toegestaan aan kinderen in Gaza.
  • Alle kinderen die worden getroffen door het geweld in Gaza moeten worden beschermd en geholpen worden om in veiligheid te komen.
  • Alle partijen in het conflict moeten het internationaal humanitair recht respecteren, geen ernstige misdrijven tegen kinderen meer begaan en ervoor zorgen dat er verantwoording wordt afgelegd voor de misdrijven die tot nu toe zijn gepleegd.
  • Alle gevangengenomen kinderen moeten onmiddellijk en onvoorwaardelijk worden vrijgelaten.
  • Humanitaire hulp moet worden opgeschaald om aan de eisen van de crisis te voldoen. Hulp mag kinderen niet worden onthouden.
Hoe helpt Save the Children?

We staan paraat met onze teams om getroffen kinderen te helpen. Zodra het veilig is om dit te doen, verlenen we hulp in de vorm van mentale zorg, onderdak, water, voedsel, en andere basisbehoeften.

We bieden hulp in gebieden waar onze hulpverleners zitten of toegang toe hebben. Dit bepaalt waar wij onze fondsen en hulpverlening op inzetten. In de Palestijnse bezette gebieden zijn wij al actief sinds 1953. Voor noodhulp hebben we 1 miljoen USD uit ons Kindernoodhulpfonds ter beschikking gesteld, zodat onze teams ter plaatse de middelen hebben om hulp te verlenen.

Save the Children is een onpartijdige humanitaire organisatie, dat wil zeggen dat we geen partij kiezen in een conflict. We volgen het VN-Kinderrechtenverdrag en de Geneefse Conventies. We zijn er voor kinderen, alle kinderen. We zetten ons voor hen in, zodat ze veilig en gezond kunnen opgroeien, overal ter wereld.

Over Save the Children

Als grootste onafhankelijke kinderrechtenorganisatie ter wereld geven wij kinderen een gezonde start en de kans om te leren. En we beschermen kinderen tegen misbruik, verwaarlozing en uitbuiting.

Wij werken zoveel mogelijk met lokale medewerkers. Zij spreken de taal en kennen de cultuur, problemen en behoeftes het beste. Het werken met lokale teams heeft daarnaast als voordeel dat we snel ter plaatse zijn wanneer zich een noodsituatie voordoet. Zo kunnen we direct hulp bieden in die eerste, cruciale uren na een ramp.

Hoe we dat doen? Met 25.000 medewerkers zetten wij ons in zo’n 120 landen in voor kinderen. Wij reageren op noodsituaties, realiseren duurzame ontwikkeling en zorgen dat de stem van kinderen wordt gehoord. We zijn overal waar kinderen ons nodig hebben. Ook op de moeilijkst bereikbare plekken. Elke dag weer.